Ugama 

Welcome to JIS Ugama

PRAKATA DARI GURU BESAR

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصجبه اجمعين.

Syukur Alhamdulillah, sejak Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong ini ditubuhkan, keramaian pelajar yang mengikuti pembelajaran ugama adalah meningkat. Ini adalah disebabkan kesedaran semua pihak tentang betapa pentingnya pelajaran ugama itu pada diri individu pelajar itu sendiri lebih-lebih lagi dengan adanya Akta Pendididkan Ugama Wajib yang telah bermula Januari 2013.

Saya amat berterima kasih kepada guru-guru disekolah ini dalam sama-sama berganding bahu untuk memajukan dan menjayakan visi dan matlamat sekolah. Pencapaian dan peningkatan dalam peratus lulus dari segi akademik sesi 2020-2021 pada keseluruhannya adalah sangat cemerlang dan membanggakan. Semoga kejayaan seperti ini akan dapat meningkat lagi dari masa ke semasa atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan.

Sekolah ini juga pembelajarannya mengikut syallabus yang telah ditetapkan dari Bahagian Kurikulum Jabatan Pengajian Islam akan tetapi term persekolahan mengikut term sebagaimana term sekolah JIS. Yang mana bermula Ogos dan berakhir dalam bulan Julai.

Berbagai aktiviti yang telah diungkayahkan oleh pihak sekolah pada sesi 2020-2021 misalnya mengadakan Sambutan Awal Tahun Hijrah, Sambutan Maulud Nabi, mengadakan Extra-Class dan Parents-Teachers Meeting, Program Amali ( Fardhu Ain ), Murattal Al Quran. Tahsin Al-Quran dan membaca Yassin dan Tahlil.

Berhubung dengan penglibatan sekolah dengan aktiviti Ko-Kurikulum yang dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam, pihak sekolah juga melibatkan diri dalam berbagai-bagai peraduan misalnya Peraduan Rawi, Peraduan Membaca Al Quran, Peraduan Syarahan dan Peraduan Dikir Syarafil Anam. Akan tetapi ada sebahagian peraduan pihak sekolah tidak dapat menyertai iaitu Peraduan Tahlil, Peraduan Menghafaz Ayat Suci Al Quran dan Skim Bimbingan Tilawah Al Quran Remaja. Ini adalah disebabkan kekurangan murid yang berbakat dan berminat dalam peraduan tersebut. Dan Insya Allah, pihak sekolah akan berusaha untuk menyertainya pada masa akan datang.

Dan akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada guru-guru sekolah ini, atas usaha yang gigih dalam memberi pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid sehingga mereka menjadi murid yang berjaya dan berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah ini iaitu 

‘Kearah Kesempurnaan Akhlak’.

Semoga usaha dan jasa guru-guru itu akan mendapat keberkatan dan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu Wata’ala. Amin…….

Sekian,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Hajah Noraidah binti Haji Tengah

Guru Besar

Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong ( JIS )

Kawasan Brunei III

GAMBAR GURU-GURU
SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)


Dari Belakang (kiri ke kanan): Cikgu Siti Amanina binti Haji Abdullah, Cikgu Rostinahwati binti Mohd Maidin, Cikgu  Norimy bin Haji Ahad, Cikgu Andy Bakhtiar bin Thamit, Cikgu Mohammad Norisham bin Haji Kamis, Cikgu Mohammad Husaini bin Haji Asmad, Cikgu Norazemah binti Haji Azamain, Cikgu Dk Siti Zahraa binti Pg Nesseruddin.


Dari Depan (kiri ke kanan): Cikgu Nurulfaihah binti Hamdan, Cikgu Siti Nor Qamarina binti Haji Ahmad, Cikgu Juhaida binti Haji Tahamit, Cikgu Hjh Noraidah binti Haji Tengah (Guru Besar), Cikgu Hajah Bariah binti Haji Md Yazid, Cikgu Dayang Hajah Sazalina binti Haji Awang, Cikgu Hjh Azizah binti Haji Miramit, Cikgu Pg Masidayu@Hazirah binti Pg hussin.

MISI SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

 PURATA KERAMAIAN MURID SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)


STATISTIK PELAJAR ISLAM DI JIS


PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN DARI SESI 2013-2014 HINGGA SESI 2020-2021


PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DARI SESI 2013-2014 HINGGA SESI 2020-2021


PENCAPAIAN PEPERIKSAAN SIJIL SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH UGAMA DARI TAHUN 2006 HINGGA 2020

PENCAPAIAN PEPERIKSAAN CALON ARAB DARI TAHUN 2007 HINGGA 2020

UGAMA ACADEMIC YEAR PLANNER

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG
UGAMA ACADEMIC YEAR PLANNER 2021-2022
No Date Title Class
1 26, 27 & 30.8.2021 Staff Inset Day Guru-Guru SUJIS
2 30.08.2021 New Student Induction Dh Pra till 6
3 31.08.2021 School open & distribute text books and time-table Dh Pra till 5
4 03.09.2021 New Ugama Students Induction 2021-2022 Dh Pra till 6
5 24.09.2021 Teacher's Day Celebration, New Islamic Calendar &
Giving Best Ugama Student Award 2020-2021
Dh Pra till 6
6 27.09.2021-30.09.2021 Mock Exam SSSRU 2021 Dh 6 2021
7 08.10.2021 Parent Teacher Meeting for Darjah 6 2021 Dh 6 2021
8 15.10.2021 Giving Certificate Ceremony for Darjah 6 2020 Dh 6 2020
9 18, 20 & 21.10.2021 extra class for darjah 6 2021
preparing for Written SSSRU Examination (time 8.45am - 11.30am)
Dh 6 2021
10 28.10.2021 Ceramah Motivasi 2021 Dh 6 2021
11 29.10.2021 Prophet Muhammad's Birthday Celebration 1443H Dh Pra till 6
12 05.11.2021 Sembahyang Hajat
(prayer for preparing the Exam)
Dh 6 2021
13 15.11.2021-29.11.2021 Extra Class Morning (Time: 8.00am - 11.30am) Dh 6 2021
14 15.11.2021-29.11.2021 Final Written External Exam SSSRU for Darjah 6 2021 Dh 6 2021
15 22.11.2021-26.11.2021 First Monthly Test Year 2021-2022 Dh Pra till 5
16 03.12.2021 Briefing New Regulation for SSSRU 2022 Parents & Students
Dh 6 2022
17 6 - 7.12.2021 Praktikal Wudhu & Menghalusi Bacaan
Dalam Sembahyang
Dh Pra till 5
18 8.12.2021 Sport Day SUJIS Dh Pra till 5
19 09.12.2021 Recital of Yassin and Tahlil Ceremony Dh Pra till 5
20 10.12.2021 No lessons for student of Ugama only Khatam
Al-Quran for Teachers
Dh Pra till 6
21 04.01.2022 - 07.01.2022 distribute text books and time-table for Dh 6 2022 Dh 6 2022
22 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 March 2022 Mid Year Oral's Exam year 2021-2022 dh pra till 5
23 11 March 2022 Revision's Week dh Pra till 5
24 14.03.2022 - 17.03.2022 Mid Year Written's Exam year 2021-2022 dh Pra till 5
25 25.03.2022 Parents-Teachers' Meeting (Pra till Darjah 5) dh Pra till 5
26 09.05.2022-13.05.2022 First Monthly Test for Dh 6 2022 Dh 6 2022
27 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 & 15 Jun 2022 Final Year Oral's Exam year 2021-2022 Dh Pra till 5
28 3, 6,   7, 8, 9, 10, 13, 14 Jun 2022 Mid Year Oral's Exam for Dh 6 2022 Dh 6 2022
29 16 & 17 Jun 2022 Revision's Week Dh Pra till 5
30 20, 21, 22, 23 & 24 Jun 2021 Final Year Written's Exam year 2021-2022 Dh pra till 5
31 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 & 24 Jun 2022 Mid Year Written's Exam Dh 6 2022
32 01.07.2022 Parents-Teachers' Meeting dh Pra till 6
33 08.07.2022 Khatam Al-Quran Ceremony For Darjah 6 2022 dh 6 2022

RANCANGAN TAHUNAN SEKOLAH
SESI 2021 – 2022

BULAN

PERKARA

CATITAN

Ogos

2021 –

September 2021

o Kemasukan murid Darjah Pra Sesi 2021– 2022

o Pembahagian buku teks kepada murid darjah Pra – V sesi 2021 – 2022

o Mesyuarat kali pertama bersama guru besar dan guru-guru

o Majlis membaca Yassin dan bertahlil sempena Hari Guru

o Mengedarkan surat pemberitahuan mengenai kutipan yuran tahunan sekolah

o Sambutan Hari Guru


Oktober

2021 –

November 2021

o Majlis Penyampaian Sijil SSRU bagi murid darjah VI 2020

o Majlis Penyampaian Hadiah Pelajar Cemerlang

o Cuti pertengahan penggal pertama persekolahan (16.10.2021-24.10.2021)

o Sembahyang hajat dan membaca Yassin bagi menghadapi Peperiksaan SSSRU darjah VI 2021

oPeperiksaan SSSRU darjah VI 2021

o Ujian Bulanan kali Pertama bagi Darjah Pra – V (sesi 2021-2022)

o Perkumpulan murid-murid dan guru-guru (sebulan sekali)


Disember

2021

Januari 2022

o Membaca Yassin dan Tahlil Doa Arwah bersama murid-murid sebelum cuti persekolahan Penggal Pertama

o Sukan Ria

o Aktiviti Fardhu Kifayah dan Fardhu ‘Ain

o Majlis khatam Al-Quran bagi guru-guru sebelum cuti penggal persekolahan

o Cuti penggal pertama persekolahan (11.12.2021 – 09.01.2022 )

o Kemasukkan murid Darjah VI 2022

o Pembahagian buku teks kepada murid Darjah VI 2022

o Peperiksaan lisan setengah tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2021-2022)

o Peperiksaan Bertulis Setengah Tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2021 – 2022 )

o Cuti pertengahan penggal kedua persekolahan (29.01.2022 – 02.02.2022 )


Februari

2022–

Mac

2022

o Menandatangani rekod kemajuan keputusan peperiksaan setengah tahun bagi Darjah Pra – Darjah V 2021-2022

o Perkumpulan murid-murid dan guru-guru (sebulan sekali )

o Membaca Yassin dan Tahlil Doa Arwah bersama murid-murid sebelum cuti persekolahan Penggal kedua

o Majlis khatam Al-Quran bagi guru-guru sebelum cuti penggal kedua persekolahan

o Ujian bulanan kali kedua bagi darjah Pra – V (sesi 2021-2022)

o Ujian bulanan kali pertama bagi darjah VI 2022

o Cuti penggal kedua persekolahan (26.03.2022. – 10.04.2022)


April

2022

Mei

2022

o Peperiksaan lisan setengah tahun bagi darjah VI 2022

o Cuti pertengahan penggal ketiga persekolahan (28.05.2022 - 01.06.2022)

o Peperiksaan lisan akhir tahun bagi darjah Pra-V (sesi 2021-2022)

o Peperiksaan Bertulis akhir Tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2021 – 2022 )

o Peperiksaan Bertulis Setengah Tahun bagi darjah VI 2022


Jun

2022

Julai

2022

o Menandatangani rekod kemajuan keputusan peperiksaan akhir tahun tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2021 – 2022)

o Menandatangani rekod kemajuan keputusan peperiksaan setengah tahun bagi darjah VI 2022

o Mengembalikan kitab-kitab bagi darjah Pra – V (sesi 2021-2022)

o Kenaikkan kelas bagi darjah Pra – V untuk sesi 2022-2023

o Membaca Yassin dan Tahlil Doa Arwah bersama murid-murid sebelum cuti persekolahan Penggal ketiga

o Majlis khatam AlQuran bagi guru-guru sebelum cuti penggal kedua persekolahan

o Cuti penggal ketiga persekolahan (09.07.2022 – 24.08.2022 )


JADUAL WAKTU SESI 2021-2022 (SECARA ONLINE)

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH PRA SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

ISNIN

AL-QURAN

DIDIKAN MUSLIM

(AMALI UGAMA)

SELASA

DIDIKAN MUSLIM

(TAUHID)

BAHASA ARAB

RABU

AL-QURAN

DIDIKAN MUSLIM

(AMALI UGAMA)

KHAMIS

AL-QURAN

DIDIKAN MUSLIM

(ADAB)

JUMAAT

PELAJARAN JAWI

AL-QURAN

NAMA GURU: NORAZEMAH BINTI HAJI AZAMAIN

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH 1 SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SELASA

BACAAN JAWI

BAHASA ARAB

RABU

AL-QURAN

IBADAT

KHAMIS

TULISAN JAWI

ADAB

JUMAAT

BACAAN JAWI

AMALI UGAMA

NAMA GURU: HJH AZIZAH BINTI HAJI MIRAMIT

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH II ALIF SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SELASA

TAUHID

BAHASA ARAB

RABU

AL-QURAN

IBADAT

KHAMIS

TULISAN JAWI

ADAB

JUMAAT

BACAAN JAWI

TARIKH

NAMA GURU: SITI AMANINA BINTI HAJI ABDULLAH

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH II BA SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SELASA

TAUHID

BAHASA ARAB

RABU

AL-QURAN

IBADAT

KHAMIS

TULISAN JAWI

ADAB

JUMAAT

BACAAN JAWI

TARIKH

NAMA GURU: NORIMY BIN HAJI AHAD

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH III SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SELASA

TAUHID

BAHASA ARAB

RABU

AL-QURAN

IBADAT

KHAMIS

TULISAN JAWI

ADAB

JUMAAT

BACAAN JAWI

TARIKH

NAMA GURU: ANDY BAKHTIAR BIN THAMIT

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH IV ALIF SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

TOHARAH

KHAMIS

AMALI UGAMA

SIAM

SOLAH

JUMAAT

AL-QURAN

SOLAH

TARIKH

NAMA GURU: NURULFAIHAH BINTI HAMDAN

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH IV BA SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

TOHARAH

KHAMIS

AMALI UGAMA

SIAM

SOLAH

JUMAAT

AL-QURAN

SOLAH

TARIKH

NAMA GURU: MOHD HUSAINI BIN HJ ASMAD

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH V ALIF SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

HAJI

KHAMIS

AMALI UGAMA

MUAMALAT

SOLAH

JUMAAT

ZAKAT

MUAMALAT

TARIKH

NAMA GURU: ROSTINAHWATI BIN MOHD MAIDIN

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH V BA SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

HAJI

KHAMIS

AMALI UGAMA

MUAMALAT

SOLAH

JUMAAT

ZAKAT

MUAMALAT

TARIKH

NAMA GURU: MOHD NORISHAM BIN HAJI KAMIS

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH WAITING LIST (DARJAH VI 2022)

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

TAJWEED

SELASA

AL-QURAN

AMALI UGAMA

TAJWEED

RABU

AL-QURAN

AMALI UGAMA

TAJWEED

KHAMIS

AL-QURAN

AMALI UGAMA

TAJWEED

JUMAAT

AL-QURAN

AMALI UGAMA

TAJWEED

NAMA GURU: JUHAIDA BINTI HAJI TAHAMIT

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH VI ALIF SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

HAJI

KHAMIS

MUNAKAHAT

JENAYAT

FARAIDH

JUMAAT

ZAKAT

MUAMALAT

TARIKH

NAMA GURU: HJH BARIAH BINTI HAJI MOHD YAZID

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH VI BA SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

HAJI

KHAMIS

MUNAKAHAT

JENAYAT

FARAIDH

JUMAAT

ZAKAT

MUAMALAT

TARIKH

NAMA GURU: HJH SAZALINA BINTI HAJI AWANG

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

DARJAH VI TA SESI 2021-2022

HARI

MASA

3.15-3.45

3.45-4.15

4.15-4.45

ISNIN

AL-QURAN

AMALI UGAMA

SOLAH

SELASA

TAUHID

TASAUF

BAHASA ARAB/

TULISAN JAWI

RABU

AL-QURAN

TAJWEED

HAJI

KHAMIS

MUNAKAHAT

JENAYAT

FARAIDH

JUMAAT

ZAKAT

MUAMALAT

TARIKH

NAMA GURU: SITI NOR QAMARINA BINTI HAJI AHMAD