Ugama 

Welcome to JIS Ugama

PRAKATA DARI GURU BESAR

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصجبه اجمعين.

Syukur Alhamdulillah, sejak Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong ini ditubuhkan, keramaian pelajar yang mengikuti pembelajaran ugama adalah meningkat. Ini adalah disebabkan kesedaran semua pihak tentang betapa pentingnya pelajaran ugama itu pada diri individu pelajar itu sendiri lebih-lebih lagi dengan adanya Akta Pendididkan Ugama Wajib yang telah bermula Januari 2013.

Saya amat berterima kasih kepada guru-guru disekolah ini dalam sama-sama berganding bahu untuk memajukan dan menjayakan visi dan matlamat sekolah. Pencapaian dan peningkatan dalam peratus lulus dari segi akademik sesi 2019-2020 pada keseluruhannya adalah sangat cemerlang dan membanggakan. Semoga kejayaan seperti ini akan dapat meningkat lagi dari masa ke semasa atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan.

Sekolah ini juga pembelajarannya mengikut syallabus yang telah ditetapkan dari Bahagian Kurikulum Jabatan Pengajian Islam akan tetapi term persekolahan mengikut term sebagaimana term sekolah JIS. Yang mana bermula Ogos dan berakhir dalam bulan Julai.

Berbagai aktiviti yang telah diungkayahkan oleh pihak sekolah pada sesi 2019-2020 misalnya mengadakan Sambutan Awal Tahun Hijrah, Sambutan Maulud Nabi, mengadakan Extra-Class dan Parents-Teachers Meeting, Program Amali ( Fardhu Ain ), Murattal Al Quran dan membaca Yassin dan Tahlil.

Berhubung dengan penglibatan sekolah dengan aktiviti Ko-Kurikulum yang dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam, pihak sekolah juga melibatkan diri dalam berbagai-bagai peraduan misalnya Peraduan Rawi, Peraduan Membaca Al Quran, Peraduan Syarahan dan Peraduan Dikir Syarafil Anam. Akan tetapi ada sebahagian peraduan pihak sekolah tidak dapat menyertai iaitu Peraduan Tahlil, Peraduan Menghafaz Ayat Suci Al Quran dan Skim Bimbingan Tilawah Al Quran Remaja. Ini adalah disebabkan kekurangan murid yang berbakat dan berminat dalam peraduan tersebut. Dan Insya Allah, pihak sekolah akan berusaha untuk menyertainya pada masa akan datang.

Dan akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada guru-guru sekolah ini, atas usaha yang gigih dalam memberi pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid sehingga mereka menjadi murid yang berjaya dan berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah ini iaitu 

‘Kearah Kesempurnaan Akhlak’.

Semoga usaha dan jasa guru-guru itu akan mendapat keberkatan dan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu Wata’ala. Amin…….

Sekian,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Hajah Noraidah binti Haji Tengah

Guru Besar

Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong ( JIS )

Kawasan Brunei III

GAMBAR GURU-GURU
SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)


Dari Belakang (kiri ke kanan): Cikgu Siti Amanina binti Haji Abdullah, Cikgu Rostinahwati binti Mohd Maidin, Cikgu Mohammad Husaini bin Haji Asmad, Cikgu Mohammad Norisham bin Haji Kamis, Cikgu Andy Bakhtiar bin Thamit, Cikgu Norimy bin Haji Ahad, Cikgu Pg Masidayu@Hazirah binti Pg Hussin, Cikgu Norazemah binti Haji Azamain.

Depan: (kiri ke kanan): Cikgu Nurulfaihah binti Hamdan, Cikgu Siti Nor Qamarina binti Haji Ahmad, Cikgu Juhaida binti Haji Tahamit, Cikgu Hjh Noraidah binti Haji Tengah (Guru Besar), Cikgu Hajah Bariah binti Haji Md Yazid, Cikgu Dayang Hajah Sazalina binti Haji Awang, Cikgu Hjh Azizah binti Haji Miramit.

MISI SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)


 PURATA KERAMAIAN MURID SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG (JIS)


STATISTIK PELAJAR ISLAM DI JIS


PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN DARI SESI 2012-2013 HINGGA SESI 2019-2020

PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DARI SESI 2012-2013 HINGGA SESI 2019-2020

PENCAPAIAN PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN DAN AKHIR TAHUN DARI SESI 2013/2014 HINGGA SESI 2019/2020

PENCAPAIAN PEPERIKSAAN SIJIL SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH UGAMA DARI TAHUN 2006 HINGGA 2019


PENCAPAIAN PEPERIKSAAN CALON ARAB DARI TAHUN 2007 HINGGA 2019

UGAMA ACADEMIC YEAR PLANNER

SEKOLAH UGAMA ANTARABANGSA JERUDONG
UGAMA ACADEMIC YEAR PLANNER 2020-2021
No Date Title Class
1 19, 21 & 24.8.2020 Staff Inset Days and School Open Teachers
2 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19.8.2020 extra class for darjah 6 2020
(time 8.45am - 11.30am)
Dh 6 2020
3 1.8.2020 - 31.8.2020 Start Final Year Oral's Exam SSSRU 2020
Government School
Dh 6 2020
4 17.8.2020 - 25.8.2020 Final Year Oral's External Exam SSSRU 2020
(For SUJIS)
Dh 6 2020
5 25.8.2020 distribute text books and time-table dh Pra till 5
6 28.08.2020 New Islamic Calender 1442H dh Pra till 6
7 14.09.2020-18.09.2020
Mock Exam SSSRU 2020
Dh 6 2020
8 25.09.2020 Teacher's Day Celebration
Dh 6 2020
9 02.10.2020 Parent Teacher Meeting for Darjah 6 2020
Dh 6 2020
10 08.10.2020 Ceramah Motivasi 2020 Dh 6 2020
11 12,13, 14 & 15 Oktober 2020 extra class for darjah 6 2020
preparing for Written SSSRU Examination (time 8.45am - 11.30am)
Dh 6 2020
12 23.10.2020 Giving Certificate Ceremony for Darjah 6 2019 Dh 6 2019
13 30.10.2020 Prophet Muhammad's Birthday Celebration 1442H dh Pra till 6
14 31.10.2020 Sembahyang Hajat at Masjid Assalehin
(prayer for preparing the Exam)
Teachers
& Dh 6 2020
15 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 November 2020 Extra Class Morning (Time: 8.00am - 11.30am) Dh 6 2020
16 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 November 2020 Final Written External Exam SSSRU for Darjah 6 2020 Dh 6 2020
17 16, 17, 18, 19, 20 November 2020 First Monthly Test Year 2020-2021 dh Pra till 5
18 30 November & 01 Disember 2020 Praktikal Wudhu & Menghalusi Bacaan
Dalam Sembahyang
dh Pra till 6
19 02.12.2020 Sport Day SUJIS dh Pra till 6
20 03.12.2020 Recital of Yassin and Tahlil Ceremony dh Pra till 6
21 04.12.2020 No lessons for student of Ugama only Khatam
Al-Quran for Teachers
dh Pra till 6
22 05.01.2021 - 08.01.2021 distribute text books and time-table for Dh 6 2021 Dh 6 2021
23 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 & 20 Januari 2021 Mid Year Oral's Exam year 2020-2021 dh pra till 5
24 21 & 22 January 2021 Revision's Week dh Pra till 5
25 25.01.2021 - 28.01.2021 Mid Year Written's Exam year 2020-2021 dh Pra till 5
26 05.02.2021 Parents-Teachers' Meeting (Pra till Darjah 5) dh Pra till 5
27 1, 2, 3, 4 & 5 Mac 2021 Second Monthly Test Year 2020-2021 dh pra till dh 5
28 1, 2, 3, 4 & 5 Mac 2021 First Monthly Test for Dh 6 2021 Dh 6 2021
29 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 & 16 Jun 2021 Final Year Oral's Exam year 2020-2021 Dh Pra till 5
30 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 & 16 Jun 2021 Mid Year Oral's Exam for Dh 6 2021 Dh 6 2021
31 17 & 18 Jun 2021 Revision's Week Dh 4 till 5
32 21, 22, 23, 24 & 25 Jun 2021 Final Year Written's Exam year 2020-2021 Dh pra till 5
33 21, 22, 23, 24 & 25 Jun 2021 Mid Year Written's Exam Dh 6 2021
34 02.07.2021 Parents-Teachers' Meeting dh Pra till 6
35 09.07.2021 Khatam Al-Quran Ceremony For Darjah 6 2021 dh 6 2021

RANCANGAN TAHUNAN SEKOLAH
SESI 2020 – 2021

BULAN

PERKARA

CATITAN

Ogos

2020 –

September 2020

o Kemasukan murid Darjah Pra Sesi 2020 – 2021

o Pembahagian buku teks kepada murid darjah Pra – V sesi 2020 – 2021

o Mesyuarat kali pertama bersama guru besar dan guru-guru

o Majlis membaca Yassin dan bertahlil sempena Hari Guru

o Mengedarkan surat pemberitahuan mengenai kutipan yuran tahunan sekolah

o Sambutan Hari Guru


Oktober

2020 –

November 2020

o Majlis Penyampaian Sijil SSRU bagi murid darjah VI 2019

o Majlis Penyampaian Hadiah Pelajar Cemerlang

o Cuti pertengahan penggal pertama persekolahan (10.10.2020-18.10.2020)

o Sembahyang hajat dan membaca Yassin bagi menghadapi Peperiksaan SSSRU darjah VI 2020

oPeperiksaan SSSRU darjah VI 2020

o Ujian Bulanan kali Pertama bagi Darjah Pra – V (sesi 2020-2021)

o Perkumpulan murid-murid dan guru-guru (sebulan sekali)


Disember

2020

Januari 2021

o Membaca Yassin dan Tahlil Doa Arwah bersama murid-murid sebelum cuti persekolahan Penggal Pertama

o Sukan Ria

o Aktiviti Fardhu Kifayah dan Fardhu ‘Ain

o Majlis khatam Al-Quran bagi guru-guru sebelum cuti penggal persekolahan

o Cuti penggal pertama persekolahan (05.12.2020 – 03.01.2021 )

o Kemasukkan murid Darjah VI 2021

o Pembahagian buku teks kepada murid darjah VI 2021

o Peperiksaan lisan setengah tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2020-2021)

o Peperiksaan Bertulis Setengah Tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2020 – 2021 )

o Cuti pertengahan penggal kedua persekolahan (11.02.2021 – 15.02.2021 )


Februari

2021 –

Mac

2021

o Menandatangani rekod kemajuan keputusan peperiksaan setengah tahun bagi Darjah Pra – Darjah V 2020-2021

o Perkumpulan murid-murid dan guru-guru (sebulan sekali )

o Membaca Yassin dan Tahlil Doa Arwah bersama murid-murid sebelum cuti persekolahan Penggal kedua

o Majlis khatam Al-Quran bagi guru-guru sebelum cuti penggal kedua persekolahan

o Ujian bulanan kali kedua bagi darjah Pra – V (sesi 2020-2021)

o Ujian bulanan kali pertama bagi darjah VI 2021

o Cuti penggal kedua persekolahan (20.03.2021. – 04.04.2021)


April

2021

Mei

2021

o Peperiksaan lisan setengah tahun bagi darjah VI 2021

o Cuti pertengahan penggal ketiga persekolahan (29.05.2021 - 06.06.2021)

o Peperiksaan lisan akhir tahun bagi darjah Pra-V (sesi 2020-2021)

o Peperiksaan Bertulis akhir Tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2020 – 2021 )

o Peperiksaan Bertulis Setengah Tahun bagi darjah VI 2021


Jun

2021

Julai

2021

o Menandatangani rekod kemajuan keputusan peperiksaan akhir tahun tahun bagi darjah Pra – V (sesi 2020 – 2021)

o Menandatangani rekod kemajuan keputusan peperiksaan setengah tahun bagi darjah VI 2021

o Mengembalikan kitab-kitab bagi darjah Pra – V (sesi 2020-2021)

o Kenaikkan kelas bagi darjah Pra – V untuk sesi 2021-2022

o Membaca Yassin dan Tahlil Doa Arwah bersama murid-murid sebelum cuti persekolahan Penggal ketiga

o Majlis khatam AlQuran bagi guru-guru sebelum cuti penggal kedua persekolahan

o Cuti penggal ketiga persekolahan (10.07.2021 – 22.08.2021 )


JADUAL WAKTU SESI 2020-2021